Hva skjer?

Åpent møte på «Knut», mandag 30.mai 18:00.

Smultringøkonomi – livskvalitet for alle innen planetens tålegrense?

Hvordan kan «Smultringøkonomi» hjelpe oss til å skape livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser?

Bestselger-økonomen Kate Raworth skriver innsiktsfullt om hvordan vi nå trenger å forme en ny økonomi som kan bidra til å løse de store utfordringene i det 21. århundre.

Amsterdam er den første storbyen som har tatt i bruk modellen for egen byutvkling. Både København og Tomelilla kommun i Sverige er i gang. Hva med Norge, Horten og Vestfoldkommunene?

Kort innledning ved Ellen Sjong, «Smultringøkonomi», Tønsberg, etterfulgt av kafé-dialog.

Les mer om modellen og økonomien her: https://www.smultringtonsberg.no/

26.05.2022

Følg med på facebook siden vår for en oppdatert kalender. Velkommen!