Åpent styremøte på Bastøferge

Valgkamp styremøte - åpent for medlemmer.