Programmøte

Medlemmer i MDG Horten inviteres til å votere over vårt arbeidsprogram for 2019-2023.

Programkomiteens utkast presenteres, innspill debatteres og voteres over.

Utkast sendes medlemmene 6 mars. Forslag til endringer sendes inn skriftlig i forkant av møtet.

«KNUT», Storgate 15
Det blir noe enkelt å bite i.

Velkommen!