Valgvake

MDG medlemsfest mens vi venter spent på valgesultatet.
Vi samles til fest kl19.00 hjemme hos Jen & drar på Felles Valgvake på Publicom Scene kl21.30.
Ta kontakt for addressen hvis du kommer kl19.00. Tel: 41732975