Kandidater til kommunevalget 2019

Valglisten for Miljøpartiet De Grønne i Horten er 28 kandidater som er klare for å gjøre Horten til en grønnere kommune, for mennesker og miljø.

1. Svein-Erik Figved (1957)

1. SVEIN-ERIK FIGVED
Svein-Erik er født og oppvokst i Horten, bor i Åsgårdstrand og har to barn hvorav den yngste er utviklingshemmet. Han jobber til daglig med utvikling av digitale løsninger for utdanning og skole.
De siste fire årene har han vært gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne sine representanter i kommunestyret, samt sittet i formannskapet og vært nestleder i hovedutvalget for klima og miljø. Han var med på å restarte lokallaget for Miljøpartiet De Grønne i Horten i 2014.
Han er opptatt av at Horten skal være en inkluderende by hvor fellesskap, god helse og velferd for alle er helt sentralt. En by hvor du og dine kan trives og jobbe, med grønne arbeidsplasser og næringsrik matjord. Hvor vi tar vare på alle den fine naturen vi har i Horten. Hvor barna våre er trygge og glade.
Vi har en natur- og klimakrise. Det betyr at vi må gjøre noe nå. Ikke en gang i fremtiden. For han er det viktig at vi tør å handle mens det ennå er tid. At vi er modige og uredde selv om valgene som må gjøres kan være krevende. Det er hans overbevisning at vi gjennom dette kan klare å skape meningsfylt liv sammen med dem vi er glad i. Hvor vi er opptatt av glede og lykke i hverdagen mer enn penger og materielle goder.

2. Jennifer McConachie (1972)

2. JENNIFER MCCONACHIE
Jen er skotsk og har bodd i Horten i 10 år med mann, to barn og en hund. Hun er utdannet komponist og jobber til daglig med distribuering av skoghage planter & trær, rådgivning og skoghagedesign. Hun er grunder av frivillig organisasjon Horten Fruktdugnad, som tilbyr meningsfullt aktivitet for voksenhabilitering gjennom produksjon av Horten´s eplemost av frukt fra private hager.
Jen har vært folkevalgt de siste fire år med plass i kommunestyret og som nestleder i Hovedutvalg for Bygg, Regulering og Næring, hvor hun har jobbet på vegne av naturen, biodiversitet og gode løsninger for fremtiden. Hun er også lokallagsleder for MDG i Horten.
Hun brenner med ideer og løsninger for å skape et inkluderende samfunn i balanse med naturens tålegrenser. Kommunene spiller en nøkkelrolle i skiftet til et sirkulær økonomi som sikrer at ressursene blir tatt vare på for barna våre.
Hun mener at det grønne skiftet er også et indre skifte og tror på kraften i å ta et engasjert ansvar for det du selv kan bidra med.
Det skjer et paradigme skifte som er spennende å være med på.
Hun er mest glad i Horten for skogsturer, at barna har lært å svømme i sjøen ved fine strender, de magiske stedene som Løvøya, frisk luft og vann, fine folk og alle de vakre frukthagene!

3. Joachim Restad (1986)

3. JOACHIM RESTAD
Joachim har en mastergrad i økologi fra universitet i Sørøst-Norge og har jobbet med kartlegging av natur og som lektor i naturfag på universitetet i Sørøst-Norge. Gjennom studiene og jobben som naturkartlegger lærte Joachim mye om hvor omfattende naturens økosystemer er og hvor lite som skal til for å påvirke disse negativt. Joachim stiller til valg for De Grønne fordi han vet partiet er de eneste en kan stole på at alltid vil prioritere naturens interesser framfor økonomisk kortsiktig profitt. Skal vi ha et bærekraftig samfunn i dag og for fremtidige generasjoner, må vi ta vare på naturens økosystemer.

4. Stine Paulsrud Haugen (1976)

4. STINE PAULSRUD HAUGEN
Stine er en ivrig amatørfotograf og er mye ute i naturen, Stine stiller til valg for Miljøpartiet De Grønne fordi De Grønne er det eneste partiet som tar klimakrisen på alvor. Stine er opptatt av å ta vare på urørt natur og alt som lever i den, i tillegg brenner hun for god dyrevelferd og å ta vare på dyrket mark og den norske bonden.

5. Lars Lønberg Henriksen (1983)

5. LARS LØNBERG HENRIKSEN
Lars er fra Skoppum og jobber til daglig med psykisk utviklinghemmede og autister i Voksenhabilitering i Horten. Han er aktiv i kulturlivet i Horten blant annet som frivilligansvarlig på Kanalrock festivalen. Han har et brennende engasjement for kultur og helse og mener at vi må ta oss råd til å ta være på mangfoldet i samfunnet. At vanskeligstilte skal inkluderes av et raus samfunn som gir dem et likt tilbud.
Han stiller til valg fordi han også ønsker å bidra til en positiv forandring for miljø. Som småbarnspappa er han opptatt av at naturressursene tas vare på for fremtidige generasjoner.
Han er mest glad i Horten fordi det er en småby med et stort hjertet og et rikt kulturliv! Spesielt de nisjene i Horten´s festivalene fra metal til pønk, kammer og rock, som viser frem mangfoldet i Horten.

6. Ann Helen Hagen (1983)

6. ANN HELEN HAGEN
Ann Helen bor på gård på Nykirke med mann og tre barn. Til daglig drifter hun et andelslandbruk på egen gård med produksjon av grønnsaker og bær i tillegg til at hun arrangerer og koordinerer ulike økologiske, bærekraftige prosjekter i Vestfold. Ann Helen brenner for økologisk, bærekraftig og regenerativt jordbruk og er opptatt av matmakt og alternative omsetningskanaler for lokalmat.

Hun stiller til valg for De Grønne, fordi det er det eneste rette å gjøre i den situasjonen verden står i idag. MDG er det partiet som våger å gjøre de radikale endringene som må til, om planeten skal bli beboelig for fremtidige generasjoner.

7. Tormod Mikalsen Nedreberg (1982)

7. TORMOD MIKALSEN NEDREBERG
Tormod jobber med å utvikle programvare for sikker håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen for et IT selskap. Tormod elsker jobben sin og er glad for at han gjennom den kan bidra til at verden blir et litt bedre sted. Tormod er også en aktiv musiker og spiller i The Vineyards. Han har tre barn, og bor i Horten sentrum. Han stiller til valg for de Grønne, fordi programmet bygges på en bærekraftig politikk, som tar hensyn til de enorme miljø og klima utfordringene vi står ovenfor. Tormod brenner for at vi løser de store utfordringene vi står ovenfor, nemlig å nå klimamålene, rydde opp i naturen, og stoppe reduksjonen av naturmangfoldet.

8. Marte Emilie Arnesen (1989)

8. MARTE EMILIE ARNESEN
Marte er tobarnsmor, utdannet førskolelærer og veldig glad i naturen. Hun har alltid hatt stor respekt for mennesker, dyr og natur og vil gjerne bidra til å dra mer av lasset for at barna våre skal få en trygg fremtid. Marte vil jobbe for å gjøre det enkelt for folk flest å ta grønnere valg i hverdagen, hun vil tale barnas sak der hun kan og være åpen for innspill til hvordan vi sammen kan få til en mer bærekraftig livsstil.

9. Jan-Petter Fadum (51)

9. JAN-PETTER FADUM
Jan-Petter har alltid vært opptatt av miljø og natur. Han har drevet mye med jakt og fiske, og brukte mye tid i skogen før han ble ufør. Jan-Petter stiller til valg for De Grønne fordi han var lei av partier som var flinke til å stikke hodet i sanden og ikke innså at vi står til knes i dritt, han etterlyste politikere som heller jobbet langsiktig for løsninger som gagnet både mennesker og miljø heller enn kortsiktig politisk spill.

10. Eli Bjørklund (1985)

10. ELI BJØRKLUND
Eli stiller til valg fordi hun ønsker å gjøre en forskjell for miljø og mennesker. Hun har tro på frivilligheten i Horten kommune og mulighetene i en frivillige forening. Hun er engasjert i Norsk folkehjelp, Fagforbundet UNG, trener for Borre Allsport og spiller fotball. I tillegg synger hun i kor og er glad i hagearbeid. Hun mener grønt er skjønt både ute og inne.

11. Jan Schreiber (1977)

12. Solvor Nesbakken (1978)

13. Anders Moss (1981)

14. Anna Charlotte Helm Paulsrud (2001)

15. Rune Skaane (1957)

16. Ragnhild Trosby (1948)

17. Ingo Weschke (1956)

18. Rakel Kjeldsberg Wabø (1992)

19. Truls Nagell (1979)

20. Merete Anker (1970)

21. Alf Almén (1972)

22. Wenche Myre Dahle (1961)

23. Odin Engebraaten (1975)

24. Randi Dahle (1975)

25. Stein Dahle (1960)

26. Heidi Skatvedt (1954)

27. Olav Langeland (1956)

28. Hege Oulie (1969)