Kommunestyregruppe

28. desember, 2015

I forkant av hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter holder lokallaget et gruppemøte, hvor våre lokalpolitikere fra hovedutvalgene og interesserte medlemmer møter. Her går vi igjennom sak for sak for å enes om hva som bør være en grønn innfallsvinkling til dem.

Kommunestyregruppe ledes av gruppeleder Svein-Erik Figved. Møtet er åpent for alle medlemmer som vil bistå med lokalkunnskap og fagkunnskap i behandlingen av lokale saker.

Møtene finnes sted på MDG sitt møterom på rådhuset på onsdagen før utvalgsmøtet og kommunestyret.
Ta kontakt hvis du er interessert i å være med.

Sakskartene til hovedutvalgene og kommunestyret finnes her på Horten kommune sin nettside under
Politikk

Hovedutvalg for Miljø/Klima/Kommunalteknisk

Hovedutvalg for Bygg, Regulering og Næring

Kommunestyret