Folkevalgte

Horten fikk sine første grønne representanter i lokalvalget september 2015.
Vi representerer deg i hovedutvalg, kommunestyret og råd og styre.

For å kontakte en av folkevalgte send helst mail til horten@mdg.no eller ta kontakt med gruppelederen Svein-Erik Figved.

1. januar, 2016

Svein-Erik Figved

Svein-Erik er gruppeleder for MDG Horten. Han sitter i kommunestyre; Nestleder i Hovedutvalg for Miljø/Klima/kommunalteknisk, Formannskapet og Havnestyret.

Tel: 98221007 email: sefigved@online.no
sveinerik.figved@politiker.horten.no

Jennifer McConachie

Jen sitter i kommunestyre. Hun er nestleder i Hovedutvalg for Bygg, Regulering & Næring og sitter i Eldrerådet.

Tel: 41732975 email:
Jennifer.mcconachie@politiker.horten.no

Harald Moskvil

Harald er Fylkesrepresentant for MDG og sitter i Hovedutvalg for klima, energi og næring i fylket.
tel: 90945800 email: harald.moskvil@gmail.com

Thale Håmo-Bakkeng

Thale er 1. vara til kommunestyret og 1. vara til Hovedutvalg for Kultur, Familie og Oppvekst.

Tomas Moss

Tomas er 3. vara til kommunestyret og 2 vara i Klagenemda.

Viggo Holmstedt

Viggo sitter i Oslofjørdens Friluftsråd og er 5. vara til kommunestyret.

Rakel Kjeldsberg Wabø

Rakel er 6. vara for Hovedutvalg for Klima, miljø og kommunalteknikk.

Nezihat Bakar

Nezihat er 3. vara til Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial og 1. vara til Horten kommunal boligstiftelse