Våre folkevalgte

Bli kjent med våre folkevalgte i Horten!

Lars Lønberg Henriksen

Lars Lønberg Henriksen

Kommunestyrerepresentant
Leder av Hovedutvalg for Klima, Miljø og kommunalteknikk.
Medlem i Formannskapet.
Medlem i Horten Havnestyre.

Lars er fra Skoppum og jobber til daglig med psykisk utviklinghemmede og autister i Voksenhabilitering i Horten. Han er aktiv i kulturlivet i Horten blant annet som frivilligansvarlig på Kanalrock festivalen. Han har et brennende engasjement for kultur og helse og mener at vi må ta oss råd til å ta være på mangfoldet i samfunnet. At vanskeligstilte skal inkluderes av et raus samfunn som gir dem et likt tilbud.
Han stilte til valg fordi han også ønsker å bidra til en positiv forandring for miljø. Som småbarnspappa er han opptatt av at naturressursene tas vare på for fremtidige generasjoner.
Han er mest glad i Horten fordi det er en småby med et stort hjertet og et rikt kulturliv! Spesielt de nisjene i Horten´s festivalene fra metal til pønk, kammer og rock, som viser frem mangfoldet i Horten.

Lars Joachim Jacobsen

Lars Joachim Jacobsen

Kommunestyrerepresentant
Medlem av Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring
Medlem i Horten Havnestyre
Vara i Formannskapet

Anna Vera Lystad

Anna Vera Lystad

Medlem i Eldrerådet
Vara i Hovedutvalg for Klima, Miljø og kommunalteknikk.

Olav Langeland

Olav Langeland

Vara i Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial