Våre folkevalgte

Bli kjent med våre folkevalgte i Horten!

Svein-Erik Figved

SVEIN-ERIK FIGVED
Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne sine representanter i kommunestyret.
Nestleder Hovedutvalget for Klima, Miljø og Teknisk.

Svein-Erik er født og oppvokst i Horten, bor i Åsgårdstrand og har to barn hvorav den yngste er utviklingshemmet. Han jobber til daglig med utvikling av digitale løsninger for utdanning og skole. Han har vært folkevalgt for MDG siden 2015.

Jennifer McConachie

JENNIFER MCCONACHIE
Kommunestyrerepresentant
Medlem Hovedutvalg Bygg, Regulering og Næring
Lokallagsleder

Jen er skotsk og har bodd i Horten i 12 år med mann, to barn og en hund. Hun er utdannet komponist og jobber til daglig med skoghage design, rådgivning og produksjon av planter og trær. Hun er grunder av frivillig organisasjon Horten Fruktdugnad, som produserer Horten´s eplemost av frukt fra private hager samtidig som det skapes arbeid for voksenhabilitering og Voksenopplæring.
Hun brenner med ideer og løsninger for å skape et inkluderende samfunn i balanse med naturens tålegrenser. Kommunene spiller en nøkkelrolle i skiftet til et sirkulær økonomi som sikrer at ressursene blir tatt vare på for barna våre.
Hun mener at det grønne skiftet er også et indre skifte og tror på kraften i å ta et engasjert ansvar for det du selv kan bidra med. Det skjer et paradigme skifte som er spennende å være med på.
Hun er mest glad i Horten for skogsturer, at barna har lært å svømme i sjøen ved fine strender, de magiske stedene som Løvøya, frisk luft og vann, fine folk og alle de vakre frukthagene! Hun har vært folkevalgt for MDG siden 2015.

Lars Lønberg Henriksen

LARS LØNBERG HENRIKSEN
Kommunestyrerepresentant
Medlem Hovedutvalg Helse og Omsorg

Lars er fra Skoppum og jobber til daglig med psykisk utviklinghemmede og autister i Voksenhabilitering i Horten. Han er aktiv i kulturlivet i Horten blant annet som frivilligansvarlig på Kanalrock festivalen. Han har et brennende engasjement for kultur og helse og mener at vi må ta oss råd til å ta være på mangfoldet i samfunnet. At vanskeligstilte skal inkluderes av et raus samfunn som gir dem et likt tilbud.
Han stilte til valg fordi han også ønsker å bidra til en positiv forandring for miljø. Som småbarnspappa er han opptatt av at naturressursene tas vare på for fremtidige generasjoner.
Han er mest glad i Horten fordi det er en småby med et stort hjertet og et rikt kulturliv! Spesielt de nisjene i Horten´s festivalene fra metal til pønk, kammer og rock, som viser frem mangfoldet i Horten.

Joachim Restad

JOACHIM RESTAD
1. vara

Joachim har en mastergrad i økologi fra universitet i Sørøst-Norge og har jobbet med kartlegging av natur og som lektor i naturfag på universitetet i Sørøst-Norge. Gjennom studiene og jobben som naturkartlegger lærte Joachim mye om hvor omfattende naturens økosystemer er og hvor lite som skal til for å påvirke disse negativt. Joachim stilte til valg for De Grønne fordi han mener partiet er de eneste en kan stole på at alltid vil prioritere naturens interesser framfor økonomisk kortsiktig profitt. Skal vi ha et bærekraftig samfunn i dag og for fremtidige generasjoner, må vi ta vare på naturens økosystemer.

Tormod Mikalsen Nedreberg

TORMOD MIKALSEN NEDREBERG
2. vara

Tormod jobber med å utvikle programvare for sikker håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen for et IT selskap. Tormod elsker jobben sin og er glad for at han gjennom den kan bidra til at verden blir et litt bedre sted. Tormod er også en aktiv musiker og spiller i The Vineyards. Han har tre barn, og bor i Horten sentrum. Han stilte til valg for de Grønne, fordi programmet bygges på en bærekraftig politikk, som tar hensyn til de enorme miljø og klima utfordringene vi står ovenfor. Tormod brenner for at vi løser de store utfordringene vi står ovenfor, nemlig å nå klimamålene, rydde opp i naturen, og stoppe reduksjonen av naturmangfoldet.

Marte Emilie Arnesen

MARTE EMILIE ARNESEN
3. vara

Marte er tobarnsmor, utdannet førskolelærer og veldig glad i naturen. Hun har alltid hatt stor respekt for mennesker, dyr og natur og vil gjerne bidra til å dra mer av lasset for at barna våre skal få en trygg fremtid. Marte vil jobbe for å gjøre det enkelt for folk flest å ta grønnere valg i hverdagen, hun vil tale barnas sak der hun kan og være åpen for innspill til hvordan vi sammen kan få til en mer bærekraftig livsstil.

Ann Helen Hagen

ANN HELEN HAGEN
4. vara

Ann Helen bor på gård på Nykirke med mann og tre barn. Til daglig drifter hun et andelslandbruk på egen gård med produksjon av grønnsaker og bær i tillegg til at hun arrangerer og koordinerer ulike økologiske, bærekraftige prosjekter i Vestfold. Ann Helen brenner for økologisk, bærekraftig og regenerativt jordbruk og er opptatt av matmakt og alternative omsetningskanaler for lokalmat.

Hun stiller til valg for De Grønne, fordi det er det eneste rette å gjøre i den situasjonen verden står i idag. MDG er det partiet som våger å gjøre de radikale endringene som må til, om planeten skal bli beboelig for fremtidige generasjoner.

Ingo Weschke

INGO WESCHKE
5. vara
2. Vara til Hovedutvalg Kultur Oppvekst og Familie.