Kontakt Oss

Ønsker du å bli aktiv i lokallaget, medlemsaktivitet eller i kommunestyregruppe, har du spørsmål eller innspill? Vi hører gjerne fra deg! Send en mail til: horten@mdg.no

Følg gjerne lokallaget i sosiale medier også!

Facebook: @MiljopartietDeGronneHorten
Instagram: @hortenmdg

Du kan også kontakte våre folke- og tillitsvalgte direkte:

Svein-Erik Figved

SVEIN-ERIK FIGVED
Gruppeleder
Kommunestyrerepresentant

Tlf: 98221007
Epost: sefigved@online.no
sveinerik.figved@politiker.horten.no

KRISTEN MOSS
Styreleder Lokallaget
horten@mdg.no

Jen McConachie

JENNIFER MCCONACHIE
Kommunestyrerepresentant

Tlf: 41732975
E-post: Jennifer.mcconachie@politiker.horten.no

HARALD MOSKVIL
Fylkestingsrepresentant
Landbrukspolitisk talsperson for MDG
1. kandidat Vestfold i stortingsvalget 2021

Tlf: 90945800
Epost: harald.moskvil@mdg.no