Medlemsmøter

Det er foreløpig planlagt seks medlemsmøter ut kalenderåret 2024:

29.april
17.juni
26.august
23.september
21.oktober
18.november

Hva er medlemsmøtet
Vi ønsker først og fremst å etablere medlemsmøtene som en sosial møteplass der vi kan prate om politikk, om saker som engasjerer oss og om miljøarbeid – og der vi kan lære og dele kunnskap og refleksjoner. Sammen skal vi skape et sted vi trives og kan glede oss til å møtes, der det er takhøyde og rom for alle – for bare å lytte, for å stille spørsmål, for å mene noe, for å brenne for en sak eller med ønske om å påvirke. Den enkelte deltar på egne premisser, uten forpliktelser.