Svein-Erik Figved

1. kandidat, f. 1957, bosatt i Åsgårdstrand. (Forhåndskumulert), Verdens Naturfond (WWF)

- MDG vil gjøre Horten til byen med det varme hjertet og det grønne hodet! Jeg har en bred yrkesbakgrunn og jobber i dag i Verdens Naturfond (WWF). Jeg har et sterkt samfunnsengasjement lokalt, mest innenfor frivillig sektor (idrett, utviklingshemmede) og lokalpolitikk. Jeg har en solid forståelse for utfordringer innenfor miljø og klima, globalt og lokalt og en sterk tro på Horten og byens muligheter for en grønn og blomstrende framtid.

MINI-INTERVJU MED KANDIDATEN

HVORFOR ER MILJØPARTIET DE GRØNNE PARTIET FOR DEG?

Det er det partiet som mener alvor når de sier at vi må leve våre liv innenfor planetens tåleevne. Og som har en politikk som samsvarer med dette. Og som gjør det de sier.

HVA BRENNER DU MEST FOR Å JOBBE MED I HORTEN OG HVORFOR?

Horten har alle muligheter til å omstille seg til et lavkarbon- eller fornybarsamfunn. I denne omstillingene er det mange viktige saker; tilrettelegging av gode løsninger for sykkel og gange og kollektivtransport, valg av jernbanetrase og fjordkrysning, mye bruk av fornybar energi, fornuftig arealbruk og vern av dyrket/dyrkbar mark, ivaretakelse av grønne lunger, bedre tilbud for sårbare grupper og økt satsing på sosialt entreprenørskap.

HVA DRIVER DU MED NÅR DU IKKE JOBBER MED POLITIKK?

Mye tid går med på å skape gode levekår for vår datter som er utviklingshemmet. Det betyr bla engasjement i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Ellers setter jeg stor pris på det å være aktiv, trene ute og inne og friluftsliv på fjellet og i skogen.

HVA LIKER DU BEST MED HORTEN KOMMUNE

Vi er en passe stor by med vårt særpreg og unike egenskaper. Vi er på mange måter en skjult skatt som kan foredles frem til et velfungerende og robust fornybarsamfunn som vår barn og barnebarn blir stolte av å vokse opp i og bo i.