Tomas Moss

9. kandidat, f. 1974, bosatt i Åsgårdstrand, Fotograf og drone-operatør

- Jeg meldte meg inn i MDG fordi jeg ikke bare vil mene noe om miljøforandringene, men forsøke å gjøre noe, også. De fleste begynner å ta inn over seg at problemene vi står overfor ikke kommer til å forsvinne, men må håndteres. Derfor må alle gode krefter gå sammen og spille på lag. Vi trenger ikke være enige om alt, men vi må gå sammen om det viktigste. Miljøutfordringene kan og må løses, ikke for jordas skyld, men for vår skyld. Og vi må begynne nå!