Fotocredit:

Jernbanetrasé er valgt

MDG Horten støtter jernbanetrasee på Skoppum Vest.

MDG aksepterer ikke nedbygging av matjord og sårbar natur og på Skoppum har vi plass til utviklingen av en miljøbydel. Medlemmene er enige om trasee valget og ingen stemte for Bakkenteigen som Gjengangeren feil formidlet!

14. juni, 2015

MDG Horten støtter jernbanetrasee på Skoppum Vest.

MDG aksepterer ikke nedbygging av matjord og sårbar natur og på Skoppum har vi plass til utviklingen av en miljøbydel. Medlemmene er enige om trasee valget og ingen stemte for Bakkenteigen som Gjengangeren feil formidlet!

Skoppum vest faksimile