Fotocredit:

Fem grunner til å stemme grønt i Horten

Fem Grunner til å stemme grønt i Horten. MDG er en ny retning i en ny takt. Publisert i Gjengangeren 11 sept 2015.

10. september, 2015

Fem gode grunner for en grønn stemme

Miljøpartiet De Grønne står for et nødvendig og riktig taktskifte i lokalpolitikken. De Grønne tar med seg nye, fremtidsrettete tanker og tiltak som sørger for utviklingen av et robust og tilfreds Horten-samfunn. Det er tid for å tenke annerledes, se ting på en ny måte, stoppe opp et øyeblikk og ta et taktskifte. Ny retning i en annen takt.
Du bør stemme grønt i Horten dersom:

1. Du mener at det grønne skifte må starte nå. Du vil at Horten skal ta ansvar for sine klimagassutslipp og legge til rette for nye, grønne arbeidsplasser. Du mener at det er viktig at omstillingen ut av oljealderen og inn et fornybarsamfunn starter nå, også i Horten.
2. Du vil at nærmiljøet ditt skal være et trygt sted med ren luft og grønne lunger. Du vil ha mer buss, jernbanestasjon på Skoppum Vest, bedre sykkel- og gangveier, mindre biltrafikk og ferge over fjorden.
3. Du vil bevare den norske velferdsstaten også for fremtidige generasjoner. Du mener at velferdsordningene for de mest sårbare gruppene som demente, utviklingshemmede og flyktninger må styrkes i Horten. Du mener Norge og Horten har et globalt ansvar, både for miljø og mennesker i nød.
4. Du vil ta vare på naturen, dyr og matfatet i kommunen. Du mener lokal mat smaker best, vil verne om den verdifulle matjorda og ha en ren fjord uten søppel og søl. Du vil ha redusert forbruk og søndagsstengte butikker.
5. Du vil ha mest mulig grønn politikk for din stemme. De Grønne ligger på vippen i Horten, så din stemme kan gi stor innflytelse og mye god grønn politikk de neste fire årene.
Det å leve klokt, hyggelig og godt er en hverdagslig beskrivelse av velferd, men mer presis enn bruttonasjonalprodukt, kjøpekraft og forbruk. Det er lenge siden nordmenn sluttet å bli lykkeligere av økt forbruk. Forbrukets mål er ikke lykke og tilfredshet, men å holde i gang en økonomi som krever vekst – koste hva det koste vil. Skulle alle leve som vi gjør i Norge i dag, trenger vi tre jordkloder. Vi bruker mye mer levende ressurser fra jord, hav, elver og skoger enn jordas natur greier å gjenskape hvert år.

På en klode med begrensete ressurser er ytterligere velstandsvekst for de rike også dypt usolidarisk. Andres muligheter til velstand reduseres av vårt høye forbruk. Spesielt gjelder dette mat. Den ene milliarden i verden som lider av underernæring, kunne bli mette på 1/3 av den maten som kastes i USA og Europa.

Målet må være et rikere liv med mindre forbruk. Første steg er å forbruke smartere. Det vi produserer må vare lenger og kunne repareres. Det må satses mer på deling, gjenbruk og reparasjon. Horten kan bli en foregangskommune på smart forbruk, med mange og gode dele-, utlån-, reparasjon- og gjenbrukstjenester. I stedene for å bekymre seg for en fruktpresse som er dyr i innkjøp, krever vedlikehold og som du bruker noen få timer i året, så kan denne lånes/deles med andre. Istedenfor å kaste fullt spiselig mat i butikk så kan denne fordeles til vanskeligstilte og trengende grupper. Eksemplene på smart forbruk er mange og enkle.

De Grønne i Horten vil jobbe hardt for alle folk i Horten skal leve kloke, hyggelige og gode liv.

Svein-Erik Figved og Jennifer McConachie, Miljøpartiet De Grønne i Horten