Fotocredit:

Årsmøte 2020

Årsmøte MDG Horten, 27. februar kl18.00, «Knut,» Storgate 15.

13. februar, 2020

Gjesteforedrag «Hva er grønn helsepolitikk?» med Kristoffer Robin Haug.

Kristoffer Robin Haug er den nasjonale helsepolitisk talsperson for MDG og fylkesråd i Viken.

Foredrag åpent for alle interesserte før det formelle årsmøtet for medlemmer. 

Innkalling og sakspapirer sendes på mail og kan også leses her.

Husk å betale kontingent for å ha stemmerett på årsmøte! Alle medlemmer i MDG Horten har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte.

Det blir matservering og god stemning. Velkommen!

Ikke medlem enda?  Meld deg inn her!