Fotocredit:

Besøk på landets mest spennende byggeplass

Vi har vært på befaring på nye Horten videregående skole.

19. oktober, 2018

Nye Horten videregående skole bygges i plusshus-standard, det vil si at skolen skal produsere mer energi enn den bruker. Denne uken fikk vi komme på innsiden av det som skal bli Norges mest miljøvennlige bygg!

Byggeprosjektet her i Horten skal ha minst 40% lavere klimagassutslipp enn et tilsvarende bygg etter normale byggestandarder (TEK10). For å få til det bruker de massivtre, resirkukert stål og lavkarbonbetong. De skal dekke så godt som hele taket med solceller og har boret 500 meter ned i bakken for å hente opp jordvarme. Materialer blir fraktet med tog, og byggeplassen er tilnærmet fossilfri og har en gjenvinningsgrad på 99,1% av avfallet.

Byggeleder Runar Bekkhus, som tok oss med rundt, ville vise oss de praktiske konsekvensene politiske tiltak har. Når det ble vedtatt at Horten vgs skulle ha 40% utslippskutt, førte det til store ekstrakostnader og behov for å tenke nytt og kreativt i byggefasen. Dette er det grønne skiftet i praksis!

I følge IPPCs siste klimarapport, må vi kutte halvparten av alle uslipp i løpet av 12 år.Skal vi få til det må allenye byggeprosjekter være minst like miljøvennlige som Horten vgs. Vi i Miljøpartiet De Grønne lover å være kompromissløse på miljø og kjempe for flere grønne bygg!

 

Det var vår fylkestingsrepresentant i Vestfold, Harald Moskvil, fylkesleder Randi H. Fjellberg, rådgiver Ingrid R. Fjellberg, og folkevalgte her i Horten, Jen McConachie og Svein-Erik figved som var på besøk på byggeplassen.