Fotocredit:

De Grønne sier nei til gummigranulat i Horten Kommune

Svein- Erik Figved mener kommunen og idrettene er defensive når de velger å benytte seg av gummigranulat heller enn mer miljøvennlig materiale.

18. juni, 2019

Gummigranulat fra idretten er den andre største kilden til mikroplast i naturen i Norge. I starten av juni begynte Horten kommune jobben med å spre rundt hundre tusen kilo gummigranulat på kunsgresset i Lystlunden. Tall fra Miljødirektoratet antyder at så mye som 3000 tonn med gummigranulat årlig forsvinner fra norske kunstgressbaner, noe som tilsvarer ca 1500 tonn mikroplast.

– Horten Kommune burde heller benyttet seg av miljøsertifisert, organisk biofyll eller 100 prosent resirkulerbart fyll slik det gjøres flere steder i landet, sier Svein- Erik Figved, 1. kandidat for Horten MDG

De nye løsningene for fyll på idrettsbaner har per nå ikke like gode egenskaper som gummigranulat, men utviklingen går raskt. På Sørlandet erstattes gummigranulat med fiber fra kokosnøtter og kork, og i Trondheim tester de ut løsninger med trevirke.

– Få land har den tettheten av kunstgressbaner som vi har i Norge, da må vi jobbe proaktivt, vi må nemlig tåle å gjøre noen kompromisser når vi vet at en fullgod løsning ikke er langt unna, fortsetter Figved.

Usikker på helsekonsekvensene av gummigranulat

I gummigranulat produsert av kasserte bildekk er det flere ulike stoffer som kan ha negative helse- og miljøeffekter. Hvordan disse miljøgiftene påvirker omgivelsene rundt kunstgressbaner er fortsatt usikkert. Imidlertid er miljøeffekten udiskutabel. Mikroplast finnes nå i alle ledd i næringskjeden fordi fisk og andre havlevende organismer forveksler mikroplastpartikler med mat. I en studie gjort av mageinnholdet til havhester på Lista fra 2004 til 2008 fant forskerne ut at 98% av alle fuglene hadde plast i magesekken. Det er også påvist at dyreplankton spiser plast.

– Idretten må komme dit hen at den ikke lenger representerer en miljøtrussel, forurensing fra kunstgressbaner er et kjempe problem og vi som politikere må gå foran å legge til rette for at idrettslag ikke trenger å ødelegge for miljøet for å ha bane å utfolde seg på, sier Svein- Erik.

Oppsamlingssystem på plass

Horten kommune har fått på plass et oppsamlingssystem som gjør at noe av granulatet samles opp og renses, og forhåpentligvis kan gjenbrukes. Med dette håper kommunen å redusere bruken av mikroplast noe. Svein- Erik kjøper imidlertid ikke denne unnskyldningen

– Vi må huske at mesteparten av driftingen av banene gjøres av frivillige, derfor burde kommunen heller vært føre var og lagt til rette for å benytte seg av miljøvennlige alternativer heller enn å legge et underlag som er tilpasset bruken av gummigranulat.