Fotocredit:

Et program for et grønnere Horten

Vi vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre og for de som kommer etter oss. Derfor har vi de siste fire årene vedtatt politikk som får oss nærmere dette målet. Og dette er noe vi skal fortsette med de neste fire årene.

19. juli, 2019

Horten er en kommune med mulighet for å skape et »medmenneskelig samfunn som er i økologisk balanse». For å skape et livskraftig lokalsamfunn må vi også ha et bærekraftig forbruk og produksjon. Vi tror på en næringsstrategi som er fremtidsrettet og som tar hensyn til mennesker og miljø.

Vi vil fremme klimatiltak som kutter nok utslipp til at vi når 1,5 graders-målet, for at Horten kommune skal gjøre sin del i klimakrisen. Derfor må vi også ta vare på den vakre naturen som Horten har, og reparere det som allerede er ødelagt. Dette vil være med å sikre et bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.

Kort sagt har vi satt oss følgende mål for Horten:
1. Gode nabolag, med mennesker og natur i sentrum
2. Klimatiltak som kutter nok utslipp til å nå 1,5 graders-målet
3. Ta vare på Hortens natur, reparere det vi har ødelagt
4. Mindre ulikhet
5. Et mer helsefremmende samfunn
6. Ren fjord og levende vann og bekker
7. Folk først i trafikken
8. Bærekraftig forbruk og produksjon
9. Miljøvennlig mat, ta vare på jorda og bonden
10. Oppvekst og utdanning for en grønn verden
11. Rikt kulturliv og meningsfull fritid
12. Frihet til å være seg selv
13. Fremtidsrettet innovativ næringsstrategi

Her kan du lese hele programmet:
Program_for_Horten_MDG_2019-2023