Jernbanetrasé

Det innkalles til nytt møte torsdag 21.mai kl 19:30 på 37. (merk tiden). På dette møtet vil vi drøfte saken grundigere og avklare om partiet skal vente på konskvensutredningen før vi bestemmer stasjonsplassering eller gå inn for en av alternativene nå.

Kommentarer vil bli lest og mer informasjon vil bli lagt inn i dette innlegget frem til møtet.

Nyttige lenker:
Informasjon fra jernbaneverket
Knutepunkt Horten vest
Naturvernforbundet Nykirke-Barkåker
HiVe Bakkenteigen

Løsninger per 17. mars 2015:

  1. Korridor 1 – Bakkenteigen, to varianter
  2. Korridor 2 – Skoppum øst, en variant
  3. Korridor 3 – Skoppum vest, to varianter

Den siste informasjonen fra jernbaneverket antyder at vi ikke vil få en konsekvensutredning før etter valget i høst. En konsekvensutredning skal blandt annet veie verdien av matjord, støy og landskapsbilde opp mot økonomiske nytteverdier og investeringskostnader (KU). Hvilke verdier de forskjellige punktene blir vektet med er bestemt av andre enn MDG.

PS: Onsdag 20. mai kl 18:30-20:30 skal det være et folkemøte på Lysheim skole. Tema er utviklingen av Skoppum som et fremtidsrettet og miljøvennlig knutepunkt. Gla’bussen kjører fra rådhuset kl 18:00 til møtet og tilbake igjen for de som ønsker skyss: Folkemøte.

Hvis det er andre åpne møter før 21. mai som er relevant for jernbanesaken så send en epost til horten@mdg.no så kan det legges inn på denne siden.