Fotocredit:

La oss heve regnbuekompetansen i Horten!

«Miljøpartiet De Grønne ønsker at Horten skal være en kommune for alle, en kommune hvor alle kan være seg selv uten å bli diskriminert», skriver Stine Paulsrud Haugen, «Derfor foreslår vi en tiltakspakke, for å heve regnbuekompetansen i Horten.»

26. august, 2019

Fordommer oppstår når en ikke har kunnskap, derfor er det viktig at kommunen kommer på banen og gjør en innsats for å inkludere de mer sårbare gruppene i samfunnet.

Den moderne Homokampen feirer 50 år i år, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Homokampen er global, men fordommer må brytes ned lokalt. Vi har kommet langt i Norge, men det er fortsatt mye igjen å gjøre.

«Homo» er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i skolen. Vi ønsker ikke et samfunn der LHBTI-personer ikke føler seg inkludert, trygge eller respektert. Vårt inkluderingsarbeid må derfor fortsettes slik at alle i vårt samfunn kan føle seg trygge, uavhengig av kjønn og seksualitet. LHBTI-personer er vesentlig mer utsatt for hatefulle ytringer enn den øvrige befolkningen, og det er ekstra ille for folk med minoritetsbakgrunn.

I vår tiltakspakke vil vi derfor blant annet foreslå å gjennomføre Rosa Kompetanse-kurs for alle kommuneansatte som jobber med innbyggerkontakt eller LHBTI-spørsmål. Rosa Kompetanse er et kompetansemiljø i Foreningen Fri, som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi vil også at alle elever i Hortenskolen skal delta på Skeiv Ungdoms undervisningsopplegg, Restart, minst en gang i løpet av skoleløpet. I tillegg ønsker vi å opprette et eget råd for kjønns- og seksualitetsmangfold i kommunen etter modell fra Oslo. Tanken er at rådets mandat skal være å tale LHBTI-personers sak på kommunenivået og fremme deres interesser.

De Grønne vil gjøre Horten til et sted der man ikke føler seg alene eller utsatt. Kommunen har et særskilt ansvar for å legge til rette for at alle føler seg inkludert. De Grønne mener et inkluderende samfunn er et velfungerende samfunn. Det skal være trygt og godt for alle å vokse opp og leve i Horten.

Stine Paulsrud Haugen 4. kandidat Miljøpartiet De Grønne i Horten.