MDG Horten vil satse på skolehager

Fotocredit: Gina Hole

Publisert i Gjengangeren September 2015. MDG Horten vil satse på skolehager som nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

4. september, 2015

SKOLEHAGEN: nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

Miljøpartiet de Grønne i Horten vil at alle skoler får tilgang til en skolehage som et grunnlag for utvikling av et bærekraftig samfunn. En skolehage er et stort og mangfoldig rom for tverrfaglig økologisk, sosial og levende læring. Her kan vi benytte et av de mest verdifulle pedagogiske virkemidlene, nemlig å lære ved å gjøre.

Barna våres arver en verden med store utfordringer relatert til klimaforandring, økonomi og usikkerhet i omstillingen ut av oljealderen. Det er viktigere enn noen gang at de lærer ferdighetene og verdiene for å skape og opprettholde en fremtid i balanse med planetens ressurser.

I de siste årene har Norges skolehager opplevd en renessanse og er aktuell igjen med mange ressurser til å hjelpe lærere å ta i bruk skolens uterom til en pedagogisk oase, selv med lite midler. Her i Horten, så har Lysheim skole skolehage hjemme hos en av foreldrene, Jareteigen Montessori ungdomsskole bruker en gård og Falkensten Montessori satser på hage i skolegården.

Skolene forpliktes i læreplanen til å gi elevene opplevelser i naturen som et grunnlag for engasjement i utvikling av et bærekraftig samfunn. Kompostering av organisk avfall for eksempel er en av den mest effektiv klimatiltak som barn kan delta i. Gjennom skolehage virksomhet kan Horten Kommune oppfylle sine internasjonale forpliktelser i forhold til læring om bærekraft.

Læreplanen i Kunnskapsløftet kan utføres i skolehagen fra å måle distanse mellom settepotetene, til å bygge en ertetipi og starte og drive en bedrift fra stiklinger. ”Mat og helse” kan gjennomføres i en skolehage og alle barn trenger innsikt om matens vei fra jord til bord. Hvis maten kommer fra et ukjent sted, da blir også kostholdet uvesentlig. Matlaging med det man dyrker i hagen går rett inn i målene for læreplanen.

Erfaringen viser at praktisk arbeid med omsorg for vekster og dyr gir et varig grunnlag for gode matvaner; øker læringslyst og fremmer en positiv holdning til seg selv, klassen, skolen og nærmiljøet; er en god arena for ulike læringsstiler; også utfordrende nok for aktive gutter! Hagearbeid blir en ekstra gym time som sårt trenges for mange barn. Å være i fysisk aktivitet bidrar positivt til folkehelsen og det av å være mye ute vises til og med å forhindre mobbing.

Mange har vanskelig for å finne seg til rette i klasserommet, men de fungerer langt bedre når med en praktisk oppgave og lære med kroppen og hendene. Minoritetsspråkelige barn viser seg til å få lettere begrepsforståelse ved praktiske eksempler og at skolehager kan skape identitet. Barn får ”røtter” i lokalsamfunnet og kan føle seg mer ”hjemme”. Vekster fra andre land kan dyrkes og hagen kan være til inspirasjon for tverrkulturell kunst og håndverk.

En skole er et viktig samlingssted og det som skapes der har ringvirkninger langt utover skoleporten. Skolehagen kan integrere nærmiljøet, besteforeldre, foreninger, pensjonister osv og dermed blir skolehagedriften lettere å opprettholde.
For at skolehagene skal fungere optimalt er det viktig at lærere er positive og har kompetanse innen dyrking og utendørspedagogikk. Derfor er det viktig med en gradvis kompetanseheving blant interesserte lærere mht pedagogiske verktøy og virkemidler i en skolehage. Senter for Etter- og Videreutdanning (SEVU) ved UMB i Ås kan bidra med denne kunnskapen.

De Grønne vil jobbe for at det etableres et langsiktig skolehage-program for alle skoler i Horten. Vi vil sørge for etablering av en skolehage ved nye Granly skole som tas i bruk verdifulle dyrkbar jord på området.

Tiden er inne å løfte frem skolehagedriften som gir barn et helhetlig undervisningstilbud der teori, praksis og utvikling av ferdigheter knyttes sammen. I en skolehage dyrker vi forståelsen for vår unik rolle i universets store sammenheng og forebygger forurensing, nedbyggelse av jordsmonn og landskap og utryddelse.

En satsing på Hortenś skolehager baner veien for en ny generasjon som med en forståelse for økologi og en ære for vårt livsgrunnlaget er godt jordet og rustet for fremtiden. Vi kultiverer oss selv når vi kultiverer en hage.

Jennifer McConachie

Miljøpartiet de Grønne i Horten