MDG signerer samarbeidsavtale

Politisk samarbeidsavtale med AP, Venstre, SV, SP og Rødt.

21. september, 2015

Etter en tøff runde med forhandlingsmøter har MDG Horten i kveld signert en politisk samarbeidsavtale med AP, Venstre, SV, SP og Rødt. Platformen gir oss mest muligheten for å drive miljøpolitikk i Horten. Det inneholder en fellessatsing på et grønt skifte gjennom bl.a. jordvern, grønt næringsliv, redusert klimautslipp, utbygging av gang / sykkelveier, utvidet kollektivtransport, sikre markagrense, strandsone og verneområder, gode levevilkår for utviklingshemmede, ikke økt søndagshandel og en raus innvandringspolitikk.
Samarbeidsavtalen kan leses her.

Vi gleder oss til å møte dere på medlemsmøte, feire valget og begynne!