Nytt styre etter ekstraordinært årsmøte

15. mai, 2024

Nytt styre valgt på ekstraordinært årsmøte 2024-05-15:

Styreleder: Børre Jul-Larsen
Kasserer: Almir Hodzic
Sekretær: Anne-Vera Lystad
Medlem: Marte Emilie Arnesen
Medlem: Olav Langeland

Varamedlemmer:
1.vara : Victoria Strand
2.vara : Harald Moskvil

Valgkomite:
Ole Romtveit
Terje Simonsen
Jennifer McConachie