Nyheter

Nytt MDG Horten styret!

Takk for tillitten årsmøte! MDG Horten har fått et nytt styre!

...

Idedugnad for et grønt Horten

Onsdag 5 desember kl18.30 på Knut, Storgate 15:
MDG Horten inviterer til Medlemsmøte: «Idédugnad for et grønt Horten»

...

Bli med på lokalvalgliste for MDG Horten!

Neste år er det kommunevalg, og vi leter etter de rette folkene til å stå på valglista til MDG i Horten! Kanskje er det deg?

...

Besøk på landets mest spennende byggeplass

Vi har vært på befaring på nye Horten videregående skole.

...

Vil du være med?

De Grønne har hatt stor medlemsvekst de siste ukene. Vi trenger flere grønne folk i Horten! Kanskje er du én av dem?

...

Velkommen til bursdagsfest!

Denne høsten er det 30 år siden Miljøpartiet De Grønne ble stiftet på en hytte i Rondane. Horten MDG inviterer derfor til bursdagsfest på «Knut» i St...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte MDG Horten

Velkommen til MDG Hortenś årsmøte!
torsdag 11. februar
kl. 19.00-21.30
Sted: Knutsrød Turisthytte ved Borrevannet (Knudsrødveien 77, 3189 Horten...

Miljøpartiet De Grønne

Grønt Gjennomslag i kommunens budsjett!

Fellesbudsjett vedtatt for Horten med mange grønne tiltak.

...

MDG signerer samarbeidsavtale

Politisk samarbeidsavtale med AP, Venstre, SV, SP og Rødt.

...

Horten-den syklende byen

Sykkel er tingen. Sykkel ...

MDG og Vekst

Introduksjon til eksponentiell vekst av Haakon Odin Engebraaten. 10 sept 2015

...

Fem grunner til å stemme grønt i Horten

Fem Grunner til å stemme grønt i Horten. MDG er en ny retning i en ny takt. Publisert i Gjengangeren 11 sept 2015.

...

Grønn helsepolitikk

MDG Horten vil øke livskvalitet og et meningsfullt hverdag for utviklingshemmede og sykehjemsbeboere med demens. Sak i Gjengangeren 10 sept 2015.

...

Jordvern og Arealmerking av Nye Bygg

MDG Vestfold foreslår arealmerking av nye bygg for å bruke markedskreftene til å bidra til mindre nedbygging av matjord til boligbygg & næring. Leserbrevet i G...

MDG Horten vil satse på skolehager

Publisert i Gjengangeren September 2015. MDG Horten vil satse på skolehager som nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

...

Kortreist energi for fremtiden

MDG Horten vil ha satsing på solcelleenergi.

...
Miljøpartiet De Grønne

Valgkampdugnad

Medlemsmøte: Valgkampdugnad.
tirsdag 30 juni kl19.00-21.00 Kulturhuset 37

Velkommen til en sosialt valgkamp dugnadskveld for MDG medlemmer! Våre popu...

Jernbanetrasé er valgt

MDG Horten støtter jernbanetrasee på Skoppum Vest.

MDG aksepterer ikke nedbygging av matjord og sårbar natur og på Skoppum har vi plass til utviklingen av e...

Miljøpartiet De Grønne

Jernbanetrasé

Det innkalles til nytt møte torsdag 21.mai kl 19:30 på 37. På dette møtet vil vi drøfte saken grundigere og avklare om partiet skal vente på konskvensutredningen...