Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Valgkampdugnad

Medlemsmøte: Valgkampdugnad.
tirsdag 30 juni kl19.00-21.00 Kulturhuset 37

Velkommen til en sosialt valgkamp dugnadskveld for MDG medlemmer! Våre popu...

Jernbanetrasé er valgt

MDG Horten støtter jernbanetrasee på Skoppum Vest.

MDG aksepterer ikke nedbygging av matjord og sårbar natur og på Skoppum har vi plass til utviklingen av e...

Miljøpartiet De Grønne

Jernbanetrasé

Det innkalles til nytt møte torsdag 21.mai kl 19:30 på 37. På dette møtet vil vi drøfte saken grundigere og avklare om partiet skal vente på konskvensutredningen...